Biztosítás Somogy megyében Életbiztosítás
Lakásbiztosítás
Gépjármű biztosítás
Anyagi védelem
baj esetén
Életbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Balesetbiztosítás Lakásbiztosítás Kötelező biztosítás Önkéntes Nyugdíjpénztár

Lakásbiztosítás

 

Beázás, tűz, robbanás, betörés, vihar, földrengés, villámcsapás, lopás, üvegtörés...

Látható, hogy ezernyi veszély leselkedik otthonunkra, a legnagyobb felelőtlenség lenne nem biztosítani a több milliós, tíz milliós értéket képviselő lakásunkat, nyaralónkat. Rendkívül széleskörű biztosítási védelmet kínálunk, lássuk a részleteket.

 

A lakásbiztosítási szerződés alapján a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy egy jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésekor egy meghatározott pénzösszeget megfizet. A biztosítás szerződője, ezért egy előre meghatározott biztosítási díjat köteles fizetni.

A lakásbiztosítás célja az előre meghatározott biztosítási események során történő kár megfizetése.

Alapbiztosítás

14 káresemény elleni védelem vásárolható, így nem önerőből kell helyreállítani a keletkezett károkat.

Tűzkár Jégverés
Robbanáskár Kő- és földomlás
Hónyomás Idegen tárgyak rádőlése
Földcsuszamlás Felhőszakadás
Idegen jármű ütközése Földrengés
Viharkár Árvíz
Villámcsapás Ismeretlen építmény, üreg beomlása

 

Külön díj ellenében választható szolgáltatások

Betöréses lopás, rablás, rongálás

Az értéktárgyak, ingóságok gyakran betörés, rablás, rongálás célpontjává válnak. E szolgáltatás választásakor az egyik leggyakrabban előforduló kockázat következményei enyhíthetők. A térítés lehetővé teszi a vagyontárgyak pótlását és a károk helyreállítását.

Vízkár

Megtéríti a biztositó a vízvezetékek, ezek tartozékai, szerelvényei és a vezetékre kapcsolt háztartási gépek törése, repedése, kilyukadása, csatlakozásának elmozdulása, a vezetékek dugulása során a biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat, a feltárás és helyreállítás költségeit (a sérült vezetékszakasz cseréjének és javításának költségét is). Továbbá limitáltan megtérül az akváriumból törés, repedés miatt kifolyt víz által okozott kár is.

Beázás

Megtéríti a biztosító a tetőfedésen, panelhézagok szigetelésén és a zárt nyílászárókon keresztül beáramló csapadékvíz által a biztosított vagyontárgyakban keletkező károkat. Évente egy alkalommal, limitált összeggel megtérülnek a nyitva felejtett nyílászárókon beáramló csapadékvíz által a biztosított vagyontárgyakban keletkező károk.

Elfolyt víz

Évente egy alkalommal limitált összeggel megtéríti a biztosító a csőrepedés következtében elfolyt víz értékét.
A föld alatt lévő udvari vízvezeték törését legtöbb esetben sajnos csak utólag, a kiszámlázott magas vízdíjakon vesszük észre. E modul választásával a felmerülő költségek enyhíthetők.

Üvegtörés

Megtéríti a biztosító a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített nyílászáróinak, erkélyeinek, lodzsáinak üvegezésében bekövetkető törés- és repedéskárait.

Kiegészítő üvegtörés biztosítás

Megtéríti a biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített üvegtetőinek, üvegtégláinak és 3 m2-nél nagyobb fix üvegfelületeinek, télikertjeinek, taposóüvegjeinek, kirakatainak törés ős repedéskárait.
Az épületbe szerkezetileg beépített, de nem nyílászáróként funkcionáló üvegfelületek védelmét szolgáló modul.

Füst- és koromszennyezés

A tűzkár nélküli füst- és koromszennyezés károkra nyújt fedezetet

Napkollektorok, napelemek biztosítása

A külső elemek törés, repedés, és vandalizmus következtében keletkezett kárainak fedezetére szolgál.

Vandalizmus, leszerelés, graffiti

Az épületen kívüli szabadban lévő felszerelési tárgyak helyreállításában, pótlásában és a rongálások, graffitik okozta károk helyreállításában ad segítséget.

Kerti növényzet biztosítás

A kert növényzete is biztosítási védelem alá vonható. Az alapbiztosítási események által (pl jégverés), udvari csőtörés feltáró munkálatai által, vagy vandalizmussal okozott károk esetében megtéríti az elpusztult növények újratelepítésének költségeit, a vandalizmussal megsemmisült termés értékét.

Különleges üvegek biztosítása

Védelmet nyújt az ingóságok körében üvegfelülettel rendelkező tárgyak törés- és repedéskáraira. A törött, repedt üveg, tükör balesetveszélyes és látványban is rontja a lakás összképét: minnél gyorsabban ki kell cserélni. Megtéríti az üvegasztalok, bútorüvegek, üvegmosdók, zuhanykabinok, szauna ajtók, kandalló- és cserépkályha ajtók üvegeinek, tükrök, akváriumok, tűzhelyek üvegkerámia főzőlapjainak, bármely tűzhely üvegtetejének törés- és repedés kárait limitáltan biztosítási évenként.

Vállalkozások üvegbiztosítása

A keresőtevékenység tárgyi eszközeinek körébe tartozó kirakatszekrények, név- és cégtáblák, tükörfelületek, bútorüvegek, hűtőpultok és szekrényel üvegajtóinak törés- és repedéskárait téríti limitáltan biztosítási évenként.

Szabadban tárolt vagyontárgyak

A szabadban lévő ingóságokban: kerti bútor, hintaágy, napernyő, grillsütő, mobil medence az alapbiztosítási események által okozott, valamint rongálás vagy eltulajdonítás miatt keletkező károkat téríti limitáltan biztosítási évenként.

Elvesztés, elveszés

Figyelmetlenségből, kapkodásból adódóan sokszor elveszítjük kulcsainkat, bankkártyánkat vagy személyes iratainkat. Most limit nélkül, évente egyszer térítésre kerül a zárcsere, az okmányok pótlásának, letiltásának költsége.

Besurranás

Lakásunkból akkor is eltűnhet értéktárgy, ingóság, ha otthon tartózkodunk, mert valaki észrevétlenül bejön, vagy a jóhiszeműen beengedett személy viszi el az értékeket. Biztosítási évenként egyszer limittel térít a biztosító.

Készpénz és értékpapír biztosítás

A készpénz, valuta, értékpapír, betétkönyvek alap- és megkötött külön díjas biztosítási eseményekre limittel térít.

Sportfelszerelések lopása

Az EU tagállamainak területére történő utazás-, vagy az ott végzett sporttevékenység közben őriztlenül hagyott sportfelszerelések kárait téríti, limittel évente egyszer.

Fagyasztott élelmiszerek megromlása

A fagyasztószekrényben, hűtőládában tárolt fagyasztott élelmiszerek megromlásából adódó károk fedezetére szolgál, amennyiben azt az elektromos áramszolgáltatás minimum 8 órás folyamatos kimaradása okozta. A biztosító ingyen, limittel nyíújt szolgáltatást.

Felelősségbiztosítás

Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a személyi sérüléses és szerződésen kívül okozott és keletkezett tárgyrongálási károkat, amelyeket a biztosított, mint tulajdonos, bérlő, építtető, háziállattartó okozott. A biztosító a károkat eseményenként és biztosítási évenként 22,2 millió Ft határig téríti meg.

 

Kiegészítő biztosítások

Balesetbiztosítás

A család valamennyi a kockázatviselés helyén élő tagjára kiterjed. Baleseti halál, baleseti eredetű rokkantság, baleseti eredetű csonttörés esetén térít. Bővített balesetbiztosítás: fenti 3 biztosítási esemény kiegészítve a baleseti eredetű égés és baleseti műtéti térítés kockázatokkal.

A balesetbiztosítások jelenlegi szolgáltatásai összegei 1 egységre:

Baleseti halál: 364 200 Ft
Baleseti rokkantság: 728 400 Ft
Baleseti részleges rokkantság: 60 800 Ft
Csonttörés, csontrepedés: 9 700 Ft
Baleseti műtéti térítés 12 100 Ft
Baleseti égés 36 500 Ft

Kiegészítő élet- és műtéti biztosítás (személybiztosítás)

Műtétre és halálesetre szolgáltat a biztosító. A felmerülő költségek enyhítésére széles biztosítotti kör vonható védelem alá. A biztosított felnőttek számával megegyező számú 19 éven aluliak 1 egységnyi szolgáltatásra ingyenesen jogosultak.

Utasbiztosítás

Folyamatos fedezetet nyújtó betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. Egész Európára érvényes, kiutazásonként maximum 20 napra. A család valamennyi 71. életévet be nem töltött tagjára megköthető.

Kisállat biztosítás

A biztosítottak tulajdonában lévő kutyák és macskák biztosíthatók, amelyek 6 hónap és 7 év közötti életkorúak, rendszeresen oltott és féregtelenítettek, illetve mikrochippel rendelkeznek. Betegség vagy baleset miatt szükségessé váló állatorvosi kezelést térít, káreseményenként 60.000 Ft, éves szinten 240.000 Ft limitig. 10.000 Ft érték alatti kezelést nem térít.

Kiterjesztett garancia szolgáltatás

Az elektromos háztartási eszközök (kis- és nagygépek, szórakoztatóelektronika) véletlenszerű, garanciális jellegű meghibásodása esetére (mechanikai, elektronikai működési zavar) javítási szolgáltatást nyújt éves limittel. A javítást a biztosító által megadott szervizben kell elvégeztetni, illetve helyszíni javítás szükségessége esetén a szolgáltató küld szakembert a javítási munka elvégzésére. A garanciaidő meghosszabbodik, a javítás költségeit nem a saját pénztárcából kell finanszírozni.

Adatmentés

A számítógép merevlemezén tárolt fontos adatok, vagy a családi nyaraláson készül fényképek sérülése bosszúságot, az adatok visszanyerése tetemes költséget jelent. Bármely alapbiztosítási eseményből (lásd fent, pl. felhőszakadás), vagy az EU területén történt közlekedési balesetből eredő fizikai károsodás esetén limittel megtéríti a számítógépek, tabletek, házimozik, kamerák merevlemezeinek, flash memóriáinak, fényképezőgépek, kamerák memóriakártyáinak, pendrive-ok adatmentésének költségét.

Munkanélküliség esetére szóló díjbeszámítás

Amennyiben a szerződő elveszíti a munkáját, majd ezt követően a munkaügyi központ nyilvántartásba veszi, 6 havi díjnak megfelelő szolgáltatást nyújt a biztosító, melyet a következő 6 havi díjba beszámít. A szolgáltatás igénybe vételének főbb feltételei:
9 hónapos folyamatos munkaviszony (min. heti 30 órás, határozatlan idejű, magyarországi)
nem a munkavállaló mondott fel
nem a munkavállaló szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával összefüggésben mondtak fel neki
letelt a kockázatviselés kezdetétől számított 6 hónapos várakozási idő

Garázsban tárolt személygépjármű biztosítás

A szerződésben biztosított garázsban tárolt, a természetes személy biztosítottak tulajdonában lévő, garázsban tárolt személygépjárművekre vonatkozik az alapbiztosítási események (pl vihar), és csőtörés okozta károkra. Kétféle térítési limit választható: 3 ill. 6 millió Ft/személygépjármű/káresemény.

Gépjármű assistance

Gépjárművének üzemzavara, önhibából vagy gondatlanságból eredő meghibásodás, baleset, rongálás, lopás esetén. Természetes személyek magyar forgalmi engedéllyel rendelkező, 13 évnél fiatalabb személygépjárműveire köthető. Szolgáltatások: helyszini javító küldése, szállítás autómentővel, tárolás, kisegítő elutazás. Ha a javítás aznap nem fejezhető be: kölcsön gépjármű, vagy szállás max. 3 éjszakára, vagy továbbutazás költsége közösségi közlekedéssel.

Lakásdoktor szolgáltatás

A nap 24 órájában sokféle kár érheti otthonukat és ha nincs gyors, szakszerű segítség, a kár halmozottan jelentkezhet. Gondoljunk például egy csőtörésre, amiből ömlik a víz, amíg valaki szakszerűen el nem hárítja a problémát.A Lakásdoktor szolgáltatás a nap 24 órájában, hétvégén és ünnepnap is rövid időn belül, szakszerűen segít helyreállítani az eredeti állapotot.
A Lakásdoktor által kínált szolgáltatás:kár esetén megbízható, gyors szakiparosok ajánlása
biztosítási eseményhez nem kötődő vészelhárításban segítség a hét minden napján 0-24 óráig.
Ha a kár a biztosítási szerződésben foglalt eseményhez kapcsolódik, úgy annak költségeit a Biztosító állja a lakásbiztosítás feltételeinek megfelelően.
Ezen túlmenően a szolgáltatás magában foglal olyan assistance (gyors segítség) vagy vészelhárítás jellegű javításokat is, meghatározott összeg erejéig, mint például a dugulás elhárítás, zárjavítás, ha abba beletörik a kulcs, vagy lakatosmunka, ha az ajtót ki kell nyitni egy elveszett kulcs miatt.

 

Milyen vagyontárgyak biztosíthatók?


Épületek, építmények esetén:

állandó lakás céljára szolgáló épületek (lakóház, lakás, bérlemény)
nyaralók (tanya, présház, hétvégi ház)
vállalkozás céljára szolgáló épületek (raktár, üzlehelység)
nem lakás céljára szolgáló épületek (a főépülettől külön állnak, pl. garázs, tároló, istálló)
épülőfélben lévő épületek
építmények: (medence, kerítés, járdák)
építmény felszerelések: (gázvezetékek, fűtési berendezések, vízvezetékek, kádak, redőnyök, kaputelefon)

Ingóságok esetén:

Háztartási ingóságok

Azok a vagyontárgyak, amelyek a háztartás viteléhez szükségesek és a biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak. Például: bútorok, szőnyegek, függönyök, világítótestek, lámpák, elektorakusztikai berendezések, konyhagépek, barkács és kerti eszközök, ruházat, könyvek, játékok, élelmiszerek, camping felszerelés, szobanövények, sport- és hobbifelszerelés, poharak, üvegáruk, edények evőeszközök, be nem épített jakuzzi, stb.

Értéktárgyak

Idetartoznak az olyan ingóságok, melyeknek kora, ritkaságjellege, állapota miatt kiemelt értékük van. Bútorok esetében az 1900 előtt készültek. Ide sorolandók a nemesfémek, drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásából készült tárgyak, bélyeg-, éremgyűjtemények, képzőművészeti alkotások, valódi szőrmék, antiktárgyak és különleges nagy értéket képviselő régiségek.

Keresőtevékenység vagyontárgyai

Ebbe a csoportba tartoznak a mezőgazdasági kistermelés azon gépei, berendezései, terményei és állatai, valamint a kisipari, kiskereskedői és egyéb vállalkozások azon vagyontárgyai (tárgyi eszközök, készletek stb.), amelyeket a biztosított a kockázatviselés helyén használ vagy tárol.

 

Mi a teendőm, ha lakásbiztosítást szeretnék kötni, vagy több információra van szükségem?

Hívja a 30/235-7081 telefonszámot, vagy töltse ki az alábbi igényfelmérőt, rövidesen felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Állítsa össze itt a legideálisabb lakásbiztosítást
Mit kíván biztosítani?
Értéktárgyat kíván biztosítani? Ft -ig
Irányítószám, település:
Épület típusa:
Építés éve:
Alapterület: m2
Tetőzet:
Falazat:
Ha melléképületet is kíván biztosítani, az alapterülete: m2, azonos címen
m2, eltérő címen (pl garázs a garázssoron)
Melléképület falazata:
Tulajdon forma:
Lakottság jellege:

Választható biztosítási védelmek
Alapbiztosítás (pl. viharkár, földrengés) (kötelező)
Betöréses lopás, rablás, rongálás
Vízkár (csőtörés, dugulás)
Beázás
Elfolyt víz -ig / biztosítási év
(díja 1.190 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Üvegtörés (nyílászárók, erkélyek)
Kiegészítő üvegtörés (nem nyílászáró épületüvegek)
Tűzkár nélküli füst- és koromszennyezés
Napkollektorok, napelemek biztosítása -ig / biztosítási év, díja 1.190 Ft/év
Vandalizmus, leszerelés, graffiti -ig / biztosítási év
(díja 1.190 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Kerti növényzet biztosítás Kattintson! -ig / biztosítási év
(díja 1.190 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Különleges üvegek biztosítása (pl. üvegasztal) -ig / biztosítási év
(díja 1.190 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Szabadban tárolt vagyontárgyak (pl kerti bútor) -ig / biztosítási év
(díja 1.190 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Elvesztés, elveszés (kulcs, bankkártya, okmány) (díja 1.130 Ft/év)
Besurranás -ig / biztosítási év
(díja 3.580 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Készpénz és értékpapír biztosítás Kattintson! -ig / biztosítási év
(díja 1.190 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Sportfelszerelések lopása (csak EU-ban) -ig / biztosítási év
(díja 1.190 Ft/év 50 eFt bizt.összegenként)
Fagyasztott élelmiszerek megromlása ingyenes, külön díj nélkül
Felelősségbiztosítás (kötelező elem) 23.7 millió Ft / biztosítási év
   
Balesetbiztosítás
(díja: Alap 3.600 Ft, Bőv. 4.470 Ft /év/egység)
Utasbiztosítás (Európára, alkalmanként max 20 nap) fő (díja 3.810 Ft/év/fő)
Kisállat-biztosítás db (max 3 db, díja 14.300 Ft/év/db)
Kiterjesztett garancia szolgáltatás (díja 3.810 Ft/év)
Adatmentés (merevlemez, memóriakártya) (díja 3.810 Ft/év)
Munkanélküliség esetén díjátvállalás max 6 hónapra (díj 710 Ft/év)
Garázsban tárolt gépjármű db / álláshelyre
(díja 2.380 Ft/év/db 3 mFt bizt.összegig)
Gépjármű assistance db (díja 5.360 Ft/év/db)
Lakásdoktor szolgáltatás (díja 4.450 Ft/év)
Az árajánlatot igénylő neve, telefonszáma, e-mail címe:
Név:
Telefon:
E-mail cím:
A szerződő (biztosított) legalább 50 éves?
Van meglévő lakásbiztosítása erre az ingatlanra? Biztosítónál
Mekkora havi öszeget szán lakásbiztosításra? ezer Ft
Kérés, kérdés, megjegyzés:
 

 

Modern, a mai kornak, igényeinek megfelelő széleskörű védelemmel rendelkező lakásbiztosítás Somogy megyében. Jelen vagyunk üzletkötőinkkel az alábbi településeken:
Lakásbiztosítás Kaposvár, Siófok, Nagyatád, Marcali, Fonyód, Barcs, Csurgó és vonzáskörzeteikben.

 

Családod van, gyerekeid. Már komolyan kell venned az Életet. Mi lenne velük, ha történne veled valami?
Ha nincsenek több tízmilliós megtakarításaid, akkor a megoldás a kockázati életbiztosítás: magas összegű biztosítási védelem egy váratlan tragédia, súlyos betegség, vagy egészségkárosodás esetén.

 

Nyugdíj előtakarékossággal Ön is megteremtheti az anyagi biztonságot.

Nyugdíjbiztosítás, 20%-os adóvisszatérítéssel!

Használja ki Ön is az adóelőnyt, indítsa el nyugdíjcélú megtakarítását!

 

Retró CSÉB: olcsó élet- és egészségbiztosítás megújult formában

Volt idő, amikor a CSÉB minden otthonban jelen volt, és a név egyet jelentett az elérhető biztonsággal.
Mostantól megújult formában ismét elérhető csupán havi 1.990 Ft-ért.

 

 
Életbiztosítás Balesetbiztosítás Lakásbiztosítás Kötelező biztosítás Bankszámla Kapcsolat, Elérhetőségek
Kockázati életbiztosítás     Önkéntes Nyugdíjpénztár  
Megtakarítási életbiztosítás          
Nyugdíjbiztosítás          
SomogyBiztosítás.hu - Biztosításban otthon vagyunk Somogyban - info@somogybiztositas.hu