Biztosítás Somogy megyében Életbiztosítás
Lakásbiztosítás
Gépjármű biztosítás
Anyagi védelem
baj esetén
Életbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Balesetbiztosítás Lakásbiztosítás Kötelező biztosítás Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adókedvezményre jogosító

Nyugdíjbiztosítás

A nyugdíjcélú öngondoskodás legújabb formája állami támogatással.

A támogatást személyi jövedelemadó visszatérítés formájában kapjuk, az éves megtakarítás 20%-a, maximum 130.000 Ft kerülhet visszatérítésre a nyugdíjbiztosítási számlára.

A 2014. évi adójogszabályok változása egy új és igen kedvező lehetőséget nyújt az egyéni nyugdíjcélú megtakarítások kialakítására.

 

A nyugdíjbiztosításokra vonatkozó adójogszabályok változása 2014. január 1-jétől

 

Nyugdíjbiztosításra magánszemély szerződő által befizetett biztosítási díjak 20 %-át a magánszemély a befizetett adója terhére visszaigényelheti, maximum 130 ezer forint összegig. A NAV által visszautalt adó a magánszemély által megjelölt biztosítónál lévő nyugdíjbiztosítására kerül kiutalásra. A rendelkezést csak a 2014.01.01-jét követően újonnan kötött nyugdíjbiztosításokra lehet alkalmazni.

 

Mi az a nyugdíjbiztosítás?

Nyugdíjbiztosításnak az olyan biztosítás minősül, ahol a biztosítói teljesítést

 a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár (65. életév) biztosított általi betöltése (elérési szolgáltatás), vagy

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése (pl. nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazása), vagy

 a biztosított halála, vagy

 az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása (rokkantság) váltja ki.

 

Ki köthet nyugdíjbiztosítást?

Az alapbiztosítási szerződés biztosítottja lehet a szerződés megkötésekor legalább 18 éves és maximum 60 éves azon természetes személy, aki saját jogán nem nyugdíjas, és semmilyen, a megváltozott munkaképességhez kapcsolódó ellátásban (pl. rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban) nem részesül, illetve annak megállapítása nincs folyamatban.

Amennyiben a biztosított nem tudja igénybe venni a 20%-os adójóváírást, célszerű olyan közeli hozzátartozót szerződőként választani akinek a befizetett személyi jövedelemadójából visszaigényelhető az adó a nyugdíjbiztosításra.

Nem magánszemély szerződő esetén nem igényelhető vissza 20%-os szja, valamint a befizetett díjak adókötelesek, 51,17% mértékkel.

 

Mikor és mennyit szolgáltat a Biztosító?

Az alábbi 4 biztosítási esemény valamelyikének bekövetkezése esetén:

A biztosítás lejáratakor (65. életév elérésekor) a pénzalapban összegyűjtött megtakarítást fizeti ki a biztosító egy összegben vagy járadék szolgáltatásként a biztosított igénye alapján. Amennyiben e szolgáltatásra 10 éven belül kerülne sor - az adókedvezmény megtartása érdekében - nem csökkenő összegű, min. 10 év tartamú járadékszolgáltatásként fizet a Biztosító.

Saját jogú nyugellátási szolgáltatás esetén (az öregségi nyugdíjkorhatár előtt) a pénzalapban összegyűjtött összeget fizeti ki a biztosító egy összegben vagy járadék szolgáltatásként. Amennyiben e szolgáltatásra 10 éven belül kerülne sor - az adókedvezmény megtartása érdekében - nem csökkenő összegű, min. 10 év tartamú járadékszolgáltatásként fizet a Biztosító.

Haláleseti szolgáltatás: a biztosított halála esetén a pénzalapban összegyűjtött megtakarítást, valamint az alapbiztosítás aktuális haláleseti biztosítási összegét - ha van ilyen - fizeti ki együttesen a Biztosító a kedvezményezettnek.

Legalább 40%-ot elérő egészségkárosodás esetén a pénzalapban összegyűjtött megtakarítást, legalább 70%-os rokkantság esetén ezen felül az alapbiztosítás rokkantsági biztosítási összegét - ha van ilyen - fizeti ki együttesen a Biztosító.

 

Mekkora az adójóváírás?

Az adójóváírás mértéke az adóévben a szerződő által nyugdíjbiztosítási szerződésekre összesen befizetett díj 20%-a, de legfeljebb 130 ezer forint.
A nyugdíjbiztosítási szerződéshez kötött kiegészítő biztosításokra (pl. baleseti rokkantság, műtéti térítés, stb.) adójóváírás nem érvényesíthető.

 

Hogyan lehet kihasználni a maximális 130.000 Ft adójóváírást?

A maximális adókedvezményt éves 650.000 Ft-os díj mellett tudja kihasználni, amelybe a rendszeres díjon felül az eseti befizetések is beleszámítanak, az alapbiztosításon felüli kockázati kiegészítők díjai azonban nem.

 

Bővíthető a nyugdíjbiztosítás, lehet mellé kiegészítő biztosításokat kötni?

A nyugdíjbiztosítás mellé kiegészítő biztosítások köthetők - pl. korházi napi térítés, műtéti térítés, rokkantság, stb. -, azonban a kiegészítő biztosításra fizetett díjak nem jogosítanak az adójóváírás igénybe vételére.

 

Mit kell tenni az adójóváírás érvényesítéséhez?

A biztosító a tárgyévet követő január 31-ig igazolást állít ki a a magánszemélynek, amely többek között a rendelkezési jogosultság alapjául szolgáló összeget is tartalmazza. Az igazolás alapján az a tárgyévről szóló személyi jövedelem adó bevallásában tehet az általa fizetett díj 20%-kal megegyező összegről nyilatkozatot, amely alapján az adóhatóság a biztosítónak utalja át az összeget (feltéve, hogy a szerződő összevont adóalap után megfizetett szja nagysága erre fedezetet nyújt és nincs adótartozása), amelyet a biztosító a szerződésen jóváír. Tehát ez az összeg növeli a magánszemély nyugdíj célú megtakarítását.

 

Mi történik, ha nem tudja, vagy nem szeretné tovább fizetni a díjat?

Díjrendezett szerződésekre a 3. évfordulót követően kérhető díjszüneteltetés max. 6 hónapos időtartamra, amely 12 hónapos díjfizetést követően ismételten kérhető, de maximum háromszor a tartam alatt. Kérhető díjcsökkentés is, szintén a 3. biztosítási évfordulót követően, de a mindenkori minimáldíjat (jelenleg 144.000 Ft/év) így is el kell érnie.

Ha a biztosító nem nyugdíjbiztosítási szolgáltatás alapján teljesít kifizetést, hanem pl. visszavásárlás alapján, akkor köteles a NAV által a biztosításra utalt összeg 20%-kal növelt értékét levonni a kifizetésből, 10 éven belüli visszavásárlás esetén pedig még kamatadót (15%) is levonhat a kifizetésből.

 

Ügyfélbónusz a 65. életévet megelőző biztosítási évfordulón

A biztosítás lejáratát megelőző utolsó biztosítási évfordulón a legalább 15 éves tartamú, és legalább 15.000 Ft havi díjú, érvényes (életben lévő) szerződésen egyszeri ügyfélbónusz kerülhet jóváírásra, amelynek mértéke a legkisebb havi díj 12-szeresének 100%-a! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jelentős összeget (1 éves díjat) jóváír a biztosító a szerződésen.
Az ügyfélbónusz csakis az öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatti lejáratkor jár, szabályoknak megfelelő rendszeres díjfizetés mellett.

 

Hogyan működik a nyugdíjbiztosítás megtakarítási része?

Ön választhat kockázatvállaló képessége alapján:

Kockázatkerülő ügyfelek számára a Biztosító átvállalja a befektetés kockázatát, garantálja a folyamatos pozítív hozamot, amely 1%, azonban az e felett elért hozamot teljes egészében jóváírja. Az elmúlt 3 évben 3,6 -5 % között volt ennek mértéke.

 

A magasabb hozamok érdekében kockázatot vállalni hajlandó ügyfelek számára a nyugdíjbiztosítás managed unit-linked biztosításként fog működni. Nem befektetési eszközalapok közül kell választani, hanem a biztosított életkora alapján egy előre meghatározott, életciklusos portfóliót - így a megtakarítást - befektetési szakemberek fognak kezelni.

 

Mekkora összeget lehet a nyugdíjbiztosítással, mint megtakarítással összegyűjteni?

Nézzünk egy példát, tegyük fel, hogy egy kisebb, a költségvetésünket nem megterhelő összeg áll rendelkezésünkre - 10eFt, illetve 20eFt -, ezt tesszük minden hónapban félre. Mekkora összeg állhat rendelkezésünkre 65 éves korunkban?

  Megtakarítás kezdete
Havi megtakarítás összege 25 éves korban 35 éves korban 45 éves korban 55 éves korban
10.000 Ft 18.658.338 Ft 10.054.449 Ft 4.772.729 Ft 1.717.773 Ft
20.000 Ft 37.893.365 Ft 20.702.855 Ft 9.841.727 Ft 3.542.661 Ft
  65 éves korban fenti összegek állhatnak rendelkezésre

Fenti példákban 4%-os éves hozam feltételezéssel, és a biztosítás díjának indexálásával számoltunk. Fontos, fenti számítás elméleti jellegű, mivel a kalkulációban feltételezett hozamra a biztosító nem vállal garanciát.

 

Garantált ajándék a garantált hozam mellé

Amennyiben az Ön pénzügyi kockázatvállalása alapján inkább kockázatkerülő, és a garantált legalább 1%-os hozamot választja nyugdíjbiztosítás kötésekor, ajándékot kaphat:

Minimum 12.000 Ft havi díjvállalás esetén Lenovo Adam 7" táblagép,
minimum 20.000 Ft havi díjvállalás esetén LG 24" HD TV és monitor egyben, lehet az Öné.

 

Mi a teendőm, ha nyugdíjbiztosítást szeretnék kötni, vagy még több információt szeretnék?

Csupán töltse ki az alábbi űrlapot és rövidesen felvesszük Önnel a kapcsolatot

Árajánlatkérés nyugdíjbiztosításra
Biztosított neme:
Születési ideje: év nap
Tartózkodási hely:
Mekkora havi összeget kíván a biztosításra fordítani: ezer Ft (min. 12 ezer Ft)
Haláleseti biztosítási összeg:(nem kötelező) ezer Ft (min. 100 ezer Ft)
Rokkantsági biztosítotási összeg: (nem kötelező) ezer Ft (min. 100 ezer Ft)
Pénzügyi kockázatvállalási jellemzőm: Kockázatkerülő vagyok, a garantált min.1% hozamot választom
A magasabb hozam reményében hajlandó vagyok magasabb kockázatot is vállalni
Az árajánlatot igénylő neve, telefonszáma, e-mail címe:
Név:
Telefon:
E-mail cím:
Kérés, kérdés, megjegyzés:
 

Nyugdíjbiztosítással, nyugdíjcélú előtakarékosságal kapcsolatban elérhetőek vagyunk Somogy megyében, Dunántúlon, Budapesten és környékén.

 

 

Családod van, gyerekeid. Már komolyan kell venned az Életet. Mi lenne velük, ha történne veled valami?
Ha nincsenek több tízmilliós megtakarításaid, akkor a megoldás a kockázati életbiztosítás: magas összegű biztosítási védelem egy váratlan tragédia, súlyos betegség, vagy egészségkárosodás esetén.

 

Lakásbiztosítás a somogyi ingatlanokra

Cserélje le régi, elavult lakásbiztosítását korszerű, széleskörű védelemmel rendelkező biztosításra.

 

 

 

 
Életbiztosítás Balesetbiztosítás Lakásbiztosítás Kötelező biztosítás Bankszámla Kapcsolat, Elérhetőségek
Kockázati életbiztosítás     Önkéntes Nyugdíjpénztár  
Megtakarítási életbiztosítás          
Nyugdíjbiztosítás          
SomogyBiztosítás.hu - Biztosításban otthon vagyunk Somogyban - info@somogybiztositas.hu